Po raz pierwszy. Film Fomapan iso 400. Skan z negatywu. Kadrowany, pozostawiony bez innej obróbki.
Name:

Komentarze: